< தமிழில் டேலி Tally.ERP9 >

Mar 28, 2011

Tally.ERP9-ல் POS INVOICE ஆப்ஷன் - PART 1*=Tally.ERP 9=* ல் POS இன்வாய்ஸ் ஆப்ஷனை கொண்டு வருவதற்கான வழிமுறை.


முதலில் புதிதாக கம்பெனி ஒன்றை
Tally.ERP 9 ல்
( Accounts with inventory ) முறையில் துவக்குங்கள்.

இப்போது GATEWAY OF TALLYல் உள்ள ACCOUNTS INFOவிற்கு செல்லுங்கள்.

பிறகு VOUCHER TYPEஐ செலக்ட் செய்து அதில் CREATE என்பதை அழுத்துங்கள்.

இப்போது திரையில் தெரியும் VOUCHER CREATIONஐ பின்வருமாறு புதிதாக துவக்குங்கள்.

NAMEல் POS INVOICE என்றோ
RETAIL SALES என்றோ டைப் செய்யுங்கள்.

TYPE OF VOUCHER என்பதற்கு
SALES என்றும் Abbr என்பதற்கு POS என்றும் டைப் செய்யுங்கள்.


இப்போது Printing பகுதியில்
Print after saving Voucher என்பதற்கு YES என்றும் Use for POS invoicing என்பதற்கு YES என்றும் டைப் செய்யவும்.

Print Message 1 என்பதற்கு Thank You என்றும்
Print Message 2 என்பதற்கு
Visit Again என்றும்
Default Print Title என்பதற்கு INVOICE என்றும் டைப் செய்யுங்கள்.

கடைசியாக Declaration என்பதற்கு
Goods once sold cannot taken back என்று டைப் செய்து Accept என்பதற்கு YES என ENTER செய்யுங்கள்.


சரி.
இப்போது நமக்கு POS INVOICE Option ரெடி..

நன்றாக நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள்..

புதிதாக ஒரு கம்பெனியை வழக்கம் போல் துவக்கி இருக்கிறீர்கள்.
அதில் புதிதாக ஒரு POS INVOICE என்ற VOUCHER TYPEஐ SALES என்ற பிரிவின் கீழ் துவக்கியுள்ளீர்கள்.

No comments:

Post a Comment